Extracellular cold-inducible RNA-binding protein regulates neutrophil extracellular trap formation and tissue damage in acute pancreatitis

Johan Linders, Raed Madhi, Milladur Rahman, Matthias Mörgelin, Sara Regner, Max Brenner, Ping Wang, Henrik Thorlacius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat