Extracellular electron transfer features of Gram-positive bacteria

Galina Pankratova, Lars Hederstedt, Lo Gorton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extracellular electron transfer features of Gram-positive bacteria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar