Extracellular electron transfer features of the Gram-positive bacterium Enterococcus faecalis

Galina Pankratova

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

261 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extracellular electron transfer features of the Gram-positive bacterium Enterococcus faecalis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar