Extracellular electron transfer features of the Gram-positive bacterium Enterococcus faecalis

Galina Pankratova

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

261 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat