Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extracellular matrix: paving the way to the newest trends in atherosclerosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap