Extracellular vesicles in Shiga toxin-mediated disease

Annie Willysson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

61 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extracellular vesicles in Shiga toxin-mediated disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap