Extracellular vesicles in Shiga toxin-mediated disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

29 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat