Extraction of endoglucanase I (Cel7B) fusion proteins from Trichoderma reesei culture filtrate in a poly(ethylene glycol)-phosphate aqueous two-phase system

Anna Collén, Merja Penttilä, Henrik Stålbrand, Folke Tjerneld, Andres Veide

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extraction of endoglucanase I (Cel7B) fusion proteins from Trichoderma reesei culture filtrate in a poly(ethylene glycol)-phosphate aqueous two-phase system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar