Extravascular lung water index improves the diagnostic accuracy of lung injury in patients with shock

Michelle Chew, Lilian Ihrman, Joachim Düring, Lill Bergenzaun, Anders Ersson, Johan Undén, Jorgen Ryden, Eva Akerman, Marina Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

54 Citeringar (SciVal)
193 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extravascular lung water index improves the diagnostic accuracy of lung injury in patients with shock”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap