Extreme silicon isotope fractionation due to Si organic complexation: Implications for silica biomineralization

Franziska M. Stamm, Merlin Méheut, Thomas Zambardi, Jérôme Chmeleff, Jacques Schott, Eric Oelkers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extreme silicon isotope fractionation due to Si organic complexation: Implications for silica biomineralization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar