Extremophiles: A promising source of novel natural products

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extremophiles: A promising source of novel natural products”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar