Förändring pågår! Förslag på förändringsarbete kring kön och könsidentitet i skolan - Bilaga 2

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapportPopulärvetenskap

Sammanfattning

Att vara trans på olika sätt är ingen nödsituation och behöver inte vara dramatiskt. I stället för att enbart reagera i stunden kan politiker, rektorer, lärare, kuratorer, skolsköterskor och andra vuxna skapa en skola där färre spontana lösningar krävs eftersom det finns ett genomtänkt pedagogiskt och administrativt arbete, det som kallas ”whole-of-school approach” (Bartholomaeus & Riggs, 2017a, 2017b; Brömdal et al., 2020). Att göra detta arbete är inte valfritt, det ingår i skolans uppdrag att skapa en studiemiljö fri från diskriminering, och att vara förberedd sparar tid och kraft.
Utifrån materialet från en studie med 13 unga och unga vuxna som diskuteras i artikeln ”’Man måste verkligen ändra i läroböckerna för att få en ändring i
samhället’ – kön och könsidentitet i skolan” i denna rapport, material som skapats av aktivister och intresseorganisationer, och den internationella forskningen föreslår jag att skolors förändringsarbete kan och behöver göras inom flera områden, och jag strukturerar förslagen efter dessa områden.
Bidragets översatta titel Change is happening! Proposals for change on gender and gender identity in schools - Appendix 2
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikation"Jag är inte ensam, det finns andra som jag". Rapport om unga hbtqi-personers levnadsvillkor
UtgivningsortVaxjö
FörlagMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Sidor1-10
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Genusstudier
 • Utbildningsvetenskap

Fria nyckelord

 • skola
 • trans
 • ickebinär
 • 'whole-of-school' arbete för genusrättvisa i skolan
 • kön
 • könsidentitet
 • intersektionalitet
 • cisnormativitet
 • Sverige
 • genus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Förändring pågår! Förslag på förändringsarbete kring kön och könsidentitet i skolan - Bilaga 2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här