Förmakens fibrilleringsfrekvens möjligt prognosstöd vid förmaksflimmer. FAF-analys ger hopp om bättre terapival.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Bidragets översatta titel Atrial fibrillation frequency a possible prognostic support in atrial fibrillation. FAF analysis gives hope for better therapeutic choice
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1839-1843
TidskriftLäkartidningen
Volym107
Nummer32-33
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här