Förord (till rapporten In the tension field between politics, practice and science)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

108 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationIn the tension field between politics, practice and science
RedaktörerAnders Persson
FörlagForskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen, Högskolan i Halmstad
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Utbildningsvetenskap

Citera det här