Försäkringskassans frågor till rehabiliteringsaktörer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Försäkringskassans handläggare ska avgöra om en individ kan utföra sina arbetsuppgifter eller är i behov av stödåtgärder för att klara sitt arbete. Handläggarna behöver information om i vilken grad sjukdomen eller skadan påverkar funktionsförmågan och möjligheten till arbetsåtergång. De upplever dock ofta att det medicinska underlaget de har tillgång till i form av läkarintyg är ofullständigt. När det medicinska underlaget inte är tillräckligt för att bedöma den försäkrades rehabiliteringsbehov eller rätt till sjukpenning, ska kompletterande utredning göras.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)16
TidskriftSvensk rehabilitering
Nummer4
StatusPublished - 2004

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Division of Occupational Therapy (Closed 2012) (013025000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi

Citera det här