Förstå Flimmer: en guide till IEC 61547 för belysningsbranschen

Johannes Lindén, Carsten Dam-Hansen

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

59 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Flimmer, eller närmare bestämt temporal ljusmodulering (TLM), har återigen blivit ett problem i samband med införandet av LED-baserad belysningsteknik. TLM, dvs. variationer i ljusintensiteten över tiden, kan ha en negativ inverkan på människors hälsa och orsaka irritation, huvudvärk, ögonbesvär och migrän. Förutom det onödiga lidande som TLM orsakar för enskilda personer utgör de negativa konsekvenserna av TLM ett hinder för en bred och snabb anpassning av den nya LED-tekniken och följaktligen också ett hinder för potentiella energibesparingar.

EU:s nya ekodesign-direktiv trädde i kraft i september 2021. Dessa innehåller för första gången (i Europa) lagstadgade gränsvärden för TLM-parametrar för ljuskällor och hänvisar till nya standarder för att mäta dem. Detta skapar ett akut behov av att sprida medvetenhet om TLM och information om hur man snabbt, enkelt och korrekt mäter detta. De standarder som beskriver mätningarna är dock tekniskt komplicerade och riktar sig inte till branschfolk.

Den här guiden ger en introduktion till TLM, vad det är och hur det mäts. Effekter av TLM på hälsan sammanfattas och kunskapsläget inom detta forskningsområde redogörs. En större del av den här guiden ägnas åt flimmermåttet short-term flicker indicator, Pst, och den tekniska rapport som beskriver det, TR IEC 61547-1:20201 (hädanefter kallad IEC 61547, om inget annat anges). Denna rapport beskriver den utrustning, metod och de åtgärder som krävs för att bedöma flimmer. Den är dock tekniskt komplicerad och kan vara mycket svår att tolka för icke-tekniska läsare. För en mer detaljerad undersökning och rekommenderade ändringar av IEC 61547, se “Flicker explained – Interpretation of the Technical Report IEC 61547“ som tillsammans med denna vägledning är resultatet av projektet Flicker Explained. För en allmän vägledning om TLM-mätningar, se publikationen CIE TN 012:20122 utgiven av Internationella belysningskommissionen, CIE.

Syftet med den här guiden är att öka kunskapen om flimmer i synnerhet och TLM i allmänhet, med den tekniska rapporten IEC 61547 som utgångspunkt. Detta arbete syftar till att överbrygga klyftan mellan tekniska standarder och rapporter å ena sidan och belysningsindustrin å andra sidan. Syftet är att se till att EU:s nya ekodesigndirektiv följs, vilket i sin tur kommer att minska hälsoproblem orsakade av TLM och stödja en hållbar övergång till LED-teknologi.

Publiceringen av guiden stöds av Energimyndigheten och är ett samarbete mellan Lunds universitet och DTU (Danmarks Tekniska Universitet).
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagLund University, Lund Institute of Technology
UppdragsgivareEnergimyndigheten
Antal sidor15
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-525-0
ISBN (tryckt)978-91-8039-524-3
StatusPublished - 2023 feb. 27

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan elektroteknik och elektronik

Nyckelord

  • Flimmer
  • Temporal ljusmodulering
  • TLM
  • LED-teknologi

Citera det här