Första svenska trepartsbytet av njurar kunde göras enligt plan

Lars Wennberg, Per Lindnér, Johan Linders, Mars Bengtsson, Amir Sedigh, Tommy Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This article describes the Swedish kidney exchange program (STEP) and the first donations and transplantations that were performed in October 2018. A total of six parallel surgical procedures resulted in three kidney donations and three kidney transplantations. Two months after the operations, all recipients had good and stable kidney function and all donors had recovered. We argue that four specific problems must be addressed in order for the program to reach its full potential. These modifications are related to the information structure, a Scandinavian expansion, the role of ABO-incompatible transplants, and more sophisticated matching techniques.

Bidragets översatta titel First donations and transplantations performed in Swedish kidney exchange program
Originalspråksvenska
Antal sidor4
TidskriftLäkartidningen
Volym116
StatusPublished - 2019 juni 10

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Första svenska trepartsbytet av njurar kunde göras enligt plan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här