F. LeRon Shults och Jan-Olav Henriksen (red.), Saving Desire: the Seduction of Christian Theology

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)46-47
Antal sidor2
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym88
Nummer1
StatusPublished - 2012

Bibliografisk information

Reviewed work(s):
Saving desire : the seduction of Christian theology / edited by F. LeRon Shults & Jan-Olav Henriksen.. - 2011. - ISBN: 9780802866264, 194 p.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här