F8 haplotype and recombinant product use in the Hemophilia Inhibitor Genetics Study (HIGS)

J. Schwarz, S. Donfield, C. Winkler, E. Binns-Roemer, Erik Berntorp, Jan Astermark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)71-71
TidskriftHaemophilia
Volym16
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här