Fabrication of Single-Crystalline InSb-on-Insulator by Rapid Melt Growth

Heera Menon, Nicholas Paul Morgan, Crispin Hetherington, Robin Athle, Matthew Steer, Iain Thayne, Anna Fontcuberta i Morral, Mattias Borg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat