FACE Disabled People, Technology and Internet

Peter Anderberg

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

139 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling baserar sig på de erfarenheter av Internet som

ett antal människor med betydande kroppsliga funktionsnedsättningar

gjort. Personerna i studierna är erfarna och duktiga

dator- och Internetanvändare och har få eller inga funktionshinder

i dator och online världen, men däremot stora funktionshinder i

den fysiska världen. Deras functioning, förmåga att fungera, på

Internet analyseras i denna avhandling med hjälp av faktorerna

attitude (attityd), control (kontroll) och enabling (möjliggörande)

för att utröna vad som är möjligt när alla nybörjarproblem och alla

dåligt anpassade gränssnitt redan är avklarade. Om den virtuella

världen är fullt tillgänglig men den fysiska inte är det ? vilka blir då

effekterna på självbild, lärande, lärande gemenskaper, känsla för

sammanhang, makt och kontroll? Vilka är effekterna av peer-topeer

lärande och samarbete? Independent living, dess begrepp och

teorier, går som en röd tråd genom avhandlingen. Mest uppenbart

är detta kanske genom valet av studier och perspektiv. Den

teoretiska bakgrunden och de begrepp som används kommer från

disability studies utifrån ett social model och indepdendent living

perspektiv samt från rehabiliteringsteknik och design. Just

möjligheterna till samspel och ömsesidig utveckling mellan

rehabiliteringsteknik och design å ena sidan och å den andra

disability studies är ett centralt tema. Olika aspekter på design och

teknik för funktion behandlas med hjälp av FACE-verktyget

(Functioning- Attitude, Control, Enabling) ur ett utökat

funktionsperspektiv, både individuellt och socialt.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
Tilldelningsdatum2006 sep. 15
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-6936-1, 978-91-628-6936-6
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2006-09-15
Time: 13:00
Place: Stora Hörsalen Ingvar Kamprad Designcenter Sölvegatan 26 223 62 Lund

External reviewer(s)

Name: Roulstone, Alan
Title: Professor
Affiliation: University of Sunderland, Great Britain

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”FACE Disabled People, Technology and Internet”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här