Facet-selective group-III incorporation in InGaAs template assisted selective epitaxy

Mattias Borg, Lynne Gignac, John Bruley, Andreas Malmgren, Saurabh Sant, Clarissa Convertino, Marta D. Rossell, Marilyne Sousa, Chris Breslin, Heike Riel, Kirsten E. Moselund, Heinz Schmid

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Facet-selective group-III incorporation in InGaAs template assisted selective epitaxy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science