Facklig styrka eller reformistisk strategi?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

69 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Artikeln ”Facklig styrka eller reformistisk strategi?” publicerades i Zenit nr 4 (nr 86) 1984 som en kommentar till Anders Perssons recension i Zenit nr 2 (nr 84) 1984 av Anders Kjellbergs doktorsavhandling Facklig organisering i tolv länder (Lund: Arkiv förlag 1983). Redaktionen klippte dock av utrymmesskäl bort ett stycke som under rubriken ”Facklig styrka – än en gång!” publicerades i Zenit nr 1 (nr 87) 1985 (sid. 78). Följande utgåva av artikeln har kompletterats med det stycke som inte kom med i nr 4 1984.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)81-84
TidskriftZenit
Utgåva4 (86)
StatusPublished - 1984

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här