Factor endowments, vent for surplus and involutionary process in rural developing economies

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factor endowments, vent for surplus and involutionary process in rural developing economies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Konst och humaniora

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap