Factor V and thrombotic disease: description of a janus-faced protein.

Gerry A F Nicolaes, Björn Dahlbäck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

165 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factor V and thrombotic disease: description of a janus-faced protein.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap