Factor V Leiden and the genetics of myocardial infarction: we need to look elsewhere.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)742-742
TidskriftBlood
Volym100
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här