Factors affecting amino-acid-uptake by the ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus

Michel Chalot, M.M. Kytoviita, Annick Brun, Roger D. Finlay, Bengt Söderström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factors affecting amino-acid-uptake by the ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences