Factors associated with fear of falling in people with Parkinson's disease.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

204 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This study aimed to comprehensibly investigate potential contributing factors to fear of falling (FOF) among people with idiopathic Parkinson's disease (PD).
Originalspråkengelska
Artikelnummer19
TidskriftBMC Neurology
Volym14
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Factors associated with fear of falling in people with Parkinson's disease.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här