Factors associated with fear of falling in people with Parkinson's disease.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

66 Citeringar (SciVal)
185 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factors associated with fear of falling in people with Parkinson's disease.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap