Factors associated with fear of falling in people with Parkinson's disease.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

67 Citeringar (SciVal)
192 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat