Factors associated with increased hospitalisation risk among nursing home residents in Sweden: a prospective study with a three-year follow-up.

Jenny Hallgren, Marie Ernsth Bravell, Sigvard Mölstad, Carl Johan Östgren, Patrik Midlöv, Anna K Dahl Aslan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Hospitalisation of nursing home residents might lead to deteriorating health.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)130-139
TidskriftInternational journal of older people nursing
Volym11
Nummer2
Tidigt onlinedatum2015 dec. 10
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geriatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Factors associated with increased hospitalisation risk among nursing home residents in Sweden: a prospective study with a three-year follow-up.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här