Factors associated with participation frequency and satisfaction among people applying for a housing adaptation grant.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factors associated with participation frequency and satisfaction among people applying for a housing adaptation grant.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap