Factors influencing adherence to continuous positive airway pressure treatment in obstructive sleep apnea and mortality associated with treatment failure – a national registry-based cohort study

Andreas Palm, Bengt Midgren, Jenny Theorell-Haglöw, Magnus Ekström, Mirjam Ljunggren, Christer Janson, Eva Lindberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factors influencing adherence to continuous positive airway pressure treatment in obstructive sleep apnea and mortality associated with treatment failure – a national registry-based cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap