Factors influencing factor VIII activity in frozen plasma.

A-M Swärd-Nilsson, P-O Persson, Ulf Johnson, Stefan Lethagen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factors influencing factor VIII activity in frozen plasma.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap