Factors predicting recurrence in rectal cancer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

37 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factors predicting recurrence in rectal cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap