Factors related to falls, weight-loss and pressure ulcers - more insight in risk assessment among nursing home residents.

Christina Lannering, Marie Ernsth Bravell, Patrik Midlöv, Carl-Johan Östgren, Sigvard Mölstad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To describe how the included items in three different scales, Downton Fall Risk Index, the short form of Mini Nutritional Assessment and the Modified Norton Scale are associated to severe outcomes as falls, weight loss and pressure ulcers.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)940-950
Antal sidor11
TidskriftJournal of Clinical Nursing
Volym25
Nummer7-8
Tidigt onlinedatum2016 jan. 27
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Factors related to falls, weight-loss and pressure ulcers - more insight in risk assessment among nursing home residents.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här