Failure Modelling of Glass Plates in Biaxial Loading: Using Flaw-Size Based Weakest-Link Systems

David Kinsella, Erik Serrano

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat