Faith and knowledge in late medieval and early modern Scandinavia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)423-425
TidskriftLychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria
Volym2021
StatusPublished - 2021

Bibliografisk information

Reviewed work:
Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (red.) (2020). Faith and knowledge in late medieval and early modern Scandinavia. Turnhout: Brepols. 306 p. ISBN: 9782503579009. Series: Knowledge, scholarship, and science in the Middle Ages ; 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Religionsvetenskap
  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här