Fake drugs that could kill are on the rise in Western countries – here’s why

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Sammanfattning

Fake medicines – illegal and substandard pharmaceuticals – have until now largely been a problem in low and middle-income countries. Ranging from lifestyle products to lifesaving medicines, such products are now also on the rise in the Western world. The spread is concerning, as fake medicines can be completely ineffective or extremely toxic.
Originalspråkengelska
SpecialistpublikationThe Conversation
StatusPublished - 2019 jun 24

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Fake drugs that could kill are on the rise in Western countries – here’s why”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här