Fakta och fiktion gör bilder till vetenskapens verktyg

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

118 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Bildens roll i vetenskapen har skiftat med synen på vad vetenskap är. Det fanns en tid då bara det konstnärliga geniet ansågs kapabel att fånga sanningen i bild. Mot slutet av 1700-talet var det i stället sparsmakade grafiska illustrationerna som gällde; estetik ansågs leda till subjektiv förvillelse och blockera vetenskaplig kunskap. Med dagens digitala bildteknik har den vetenskapliga illustrationen fått andra uppgifter än att korrekt återge naturen; illustrationen ger forskaren möjlighet att åskådliggöra en manipulerad händelse. Bildernas förmåga att hantera och presentera stora datamängder gör dem till verktyg i själva forskningsprocessen.
Originalspråksvenska
Sidor7-10
Nej4
SpecialistpublikationTvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
FörlagVetenskapsrådet
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Citera det här