Fallet Åkerberg Fransson

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostForskning

Sammanfattning

Rättsfallspodd från Juridiska fakulteten.
Hur ledde en berusad rysk militärs förehavanden på militärområde till att den norrbottniske fiskaren Åkerberg Fransson undslapp att straffas två gånger för samma gärning i ett skattemål? I det här avsnittet diskuteras Åkerberg Fransson fallet – ett viktigt mål som bl.a. ledde till att det svenska skattetilläggsförfarandet kom att omprövas i ljuset av europarätten.
Originalspråksvenska
FörlagÖppet fall
StatusPublished - 2023 nov. 10

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Finansrätt
  • Straff- och processrätt

Citera det här