Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Familial Associations of Complete Atrioventricular Block: A National Family Study in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap