Familial [corrected] transmission of coronary heart disease: a cohort study of 80,214 Swedish adoptees linked to their biological and adoptive parents.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
414 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Familial [corrected] transmission of coronary heart disease: a cohort study of 80,214 Swedish adoptees linked to their biological and adoptive parents.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap