Familial Urinary Bladder Cancer with Other Cancers

Hongyao Yu, Otto Hemminki, Asta Försti, Kristina Sundquist, Kari Hemminki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Familial Urinary Bladder Cancer with Other Cancers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap