Fascination, Fiction, and the Primacy of Interpretation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)31-37
TidskriftArv. Nordic Yearbook of Folklore
Volym53
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi

Citera det här