Fast 4‐D Imaging of Fluid Flow in Rock by High‐Speed Neutron Tomography

Erika Tudisco, Maddi Etxegarai, Stephen Hall, Elli-Maria Charalampidou, Gary D. Couples, Helen Lewis, A. Tengattini, Nikolay Kardjilov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

154 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fast 4‐D Imaging of Fluid Flow in Rock by High‐Speed Neutron Tomography”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar