Fast Dimension Spectrum for a Potential with a Logarithmic Singularity

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fast Dimension Spectrum for a Potential with a Logarithmic Singularity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics