Fast Timing with Plastic Scintillators for In-beam Heavy-ion Spectroscopy

Robert Hoischen, S. Pietri, Dirk Rudolph, W. Prokopowicz, H. Schaffner, S. Emde, Pavel Golubev, A. Wendt, N. Kurz, H. J. Wollersheim, J. Gerl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fast Timing with Plastic Scintillators for In-beam Heavy-ion Spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi