Fast Tracking of Fluid Invasion Using Time-Resolved Neutron Tomography

C. Jailin, M. Etxegarai, E. Tudisco, S. A. Hall, S. Roux

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fast Tracking of Fluid Invasion Using Time-Resolved Neutron Tomography”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar