Faster data structures and graphics hardware techniques for high performance rendering

Per Ganestam

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

693 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Faster data structures and graphics hardware techniques for high performance rendering”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap